Sortowacz/ka odpadów komunalnych

Sortowacz/ka odpadów komunalnych Fir­ma komu­nal­na zatrud­ni pra­cown­ików z Pol­s­ki, z Ukrainy do sor­towa­nia odpadów komunalnych. Gwarantujemy: dowóz pra­cown­ików z Włocławka, Sta­bilne zatrudnienie, ter­mi­nową wypłatę wynagrodzeń, pre­mie świąteczne,...