Oferta Handlowa

Oferujemy profesjonalne usługi w następującym zakresie:

 • Usuwania azbestu(eternitu)
 • Odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych
 • Selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
 • Recyklingu odpadów
 • Kruszenia gruzu
 • Skupu złomu i surowców wtórnych
 • Wywozu nieczystości płynnych
 • Rekultywacji skażonych terenów, bioremediacji gleb
 • Montażu pokryć dachowych
 • Wynajmu sprzętu ciężkiego typu: spycharki, koparki gąsiennicowe, koparki kołowe, ładowarki, ładowarko koparki, zagęszczarki, walce, wywrotki
 • Robót ziemnych, wykopów, wymian gruntów, rekultywacji terenów
 • Robót rozbiórkowych i wyburzeń obiektów budowlanych
 • Utwardzania dróg i placów
 • Przygotowania terenów pod budowę
 • Transportu: HDS, wywrotki, niskopodwoziowy, naczepy

Prowadzimy sprzedaż: kruszyw, destruktu betonowego, kruszyw betonowo - ceglanych, piasku, humusu.

ZAPEWANIMY FACHOWE DORADZTWO ORAZ KONKURENCYJNE CENY.

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

USŁUGI BUDOWLANE

USŁUGI BUDOWLANE

UTYLIZACJA AZBESTU

UTYLIZACJA AZBESTU

WYNAJEM MASZYN I TRANSPORT

WYNAJEM MASZYN I TRANSPORT