Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o.  Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie  tel. 54/251 33 59  
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2018 
RODZAJ ODPADÓW TERMIN ODBIORU ODPADÓW MIEJSCOWOŚĆ - TRASY PRZEJAZDU
  MIESIĄC DATA KAJETANOWO, ROMANOWO, ŚWIĘTE, OPALANKA, KAMIENIEC
2 KWIECIEŃ 06.04.2018
1 16.04.2018
2,3,4 20.04.2018
2 MAJ 04.05.2018
1 18.05.2018
2,3,4 18.05.2018
2 CZERWIEC 01.06.2018
1 22.06.2018
2,3,4 15.06.2018
  MIESIĄC DATA KONECK
2 KWIECIEŃ 04.04.2018
1 04.04.2018
2,3,4 18.04.2018
2 MAJ 02.05.2018
1 02.05.2018
2,3,4 16.05.2018
2 30.05.2018
2 CZERWIEC 27.06.2018
1 08.06.2018
2,3,4 13.06.2018
  MIESIĄC DATA KRUSZYNEK, KRUSZYNEK KOLONIA, ŻOŁNOWO, SPOCZYNEK, JEZIORNO, MŁYNEK
2 KWIECIEŃ 05.04.2018
1 20.04.2018
2,3,4 19.04.2018
2 MAJ 04.05.2018
1 14.05.2018
2,3,4 17.05.2018
2 CZERWIEC 02.06.2018
1 14.06.2018
2,3,4 14.06.2018
2 28.06.2018
  MIESIĄC DATA STRASZEWO, BRZEŹNO, ZAPUSTEK, WINCENTOWO, POMIANY
2 KWIECIEŃ 04.04.2018
1 09.04.2018
2,3,4 18.04.2018
2 MAJ 02.05.2018
1 11.05.2018
2,3,4 16.05.2018
2 30.05.2018
2 CZERWIEC 27.06.2018
1 11.06.2018
2,3,4 13.06.2018
  MIESIĄC DATA ZAZDROMIN, OSSÓWKA, KOLONIA STRASZEWSKA, RYBNO, CHROMOWOLA 
2 KWIECIEŃ 09.04.2018
1 09.04.2018
2,3,4 23.04.2018
2 MAJ 07.05.2018
1 11.05.2018
2,3,4 21.05.2018
2 CZERWIEC 04.06.2018
1 11.06.2018
LEGENDA: 
1 - ODPADY KOMUNALNE SELEKTYWNIE ZBIERANE : PAPIER -WOREK NIEBIESKI, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - WOREK ŻÓŁTY, SZKŁO - WOREK ZIELONY
2 - ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE - ZMIESZANE
3 - ODPADY BIODEGRADOWALNE - WOREK BRĄZOWY
 4 - POPIÓŁ 
ODBIÓR ODPADÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH 7.00 - 17.00