O nas

Zakład Gospodarki Komunalnej "GRONEKO" powstał‚ w 2003 roku w Mikorzynie, gmina Lubanie, woj. kujawsko- pomorskie. Założycielami i jedynymi właścicielami są bracia Marcin i Mikołaj Gronowscy. W początkowym okresie zakład zajmował się tylko wywozem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubanie oraz sąsiednich gmin. Z czasem zakład rozszerzał swoją działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i w chwili obecnej zajmujemy się kompleksową  gospodarką odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz niebezpiecznymi, z największym naciskiem na usuwanie płyt azbestowo-cementowych (eternitu).Od kilku lat uczestniczymy w ogólnopolskim programie usuwania azbestu. Współpracujemy m.in z samorządami gminnymi oraz starostwami, firmami oraz prywatnymi przedsiębiorcami na terenie całego kraju. Dzięki nowatorskim pomysłom i wielkiemu zaangażowaniu całej załogi jesteśmy w stanie zaproponować usługi za niską cenę przy zachowaniu wysokiej ich jakości, którą gwarantujemy przy realizacji wszystkich powierzonych nam zadań. Posiadamy certyfikaty PN-EN 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005. Mając na celu zarządzanie czynnikami ryzyka i dostosowanie się do zmian legislacyjnych, oraz dbanie o bezpieczeństwo pracowników staramy się  także o certyfikat zgodności z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007.Jest to międzynarodowa specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z odpadami gwarantują właściwe zrozumienie potrzeb naszych klientów oraz spełnienie stawianych przez nich wymagań.

CERTYFIKAT ISO 14001:2005
Certyfikat ISO  9001:2009
GRONEKO [Ś] - C2016
GRONEKO [J] - C2016
GRONEKO [BHP] - C2016