Kierowca C+E

Fir­ma dzi­ała­ją­ca w zakre­sie usług budowlanych i komu­nal­nych — zatrud­ni kierow­cę kat C+E.

Pra­ca na miejscu.

Oczeki­wa­nia:

  • Aktu­alne pra­wo jazdy kat C+E
  • Kurs na przewóz rzeczy,
  • ADR (mile widziane)
  • HDS (mile widziane), lub chęć pod­niesienia kwalifikacji.

Uprawnienia na obsługę sprzę­tu budowlanego, będą dodatkowym atutem.

Warun­ki zatrud­nienia i wyna­grodzenia do negocjacji

tel. 728406854
email. kadry@groneko.pl