Rozbiórka ANR Warszawa

Rozbiórka realizowana była w ramach zamówienia publicznego ogłoszonego przez ANR oddział w Warszawie.

W ramach umowy wykonano następujący zakres prac:

  • cakowita rozbiórka obiektów  o kubaturze 3937 m3
  • niwelacja, uporządkowanie i oczyszczenie terenu