Asenizacja

Proces wywozu szamba, musi odbywać się wyłącznie w określonych warunkach przy pomocy specjalnie przystosowanych do tego celu pojazdów. Pojazdy, posiadają specjalną rurę, która podłączana jest do zbiornika. Po jej podłączeniu, zawartość szamba, jest wypompowywana do zbiornika znajdującego się na ciężarówce. Po całkowitym opróżnieniu, zbiornik zostaje ponownie odpowiednio zamknięty, a odebrane ścieki, transportowane są do miejsca ich zlewu, gdzie zostają właściwie zneutralizowane i oczyszczone.

W/w wywóz wykonujemy na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych przez:

 • Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski,
 • Wójta Gminy Bądkowo,
 • Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia,
 • Wójta Gminy Koneck,
 • Wójta Gminy Lubanie,
 • Wójta Gminy Raciążek,
 • Wójta Gminy Waganiec,
 • Wójta Gminy Włocławek,
 • Wójta Gminy Zakrzewo,
 • Burmistrza Miasta Brześcia Kujawskiego,
 • Burmistrza Miasta Ciechocinek,
 • Burmistrza Miasta Nieszawa,
 • Prezydenta Miasta Włocławek.

Dbamy o środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem.