Budowa punktu zbierania i sortowania odpadów w Kucerzu

 

Czas realizacji: 06.2012 – 06.2015

W ramach tego zadania na powierzchni 0,73ha  wykonano kompleksowy punkt zbierania i sortowania odpadów komunalnych. Powierzchnia zabudowy wynosi 1200 m2 zaś całkowita kubatura wybudowanych obiektów 9120 m3.

Zakresem tej umowy było:

  • wykonanie hali sortowni z częścią magazynową o wymiarach 60m x 20m i wysokości 7,0m z konstrukcji stalowej
  • wykonanie 4 zadaszonych boksów na surowce wtórne o wymiarach 15,0m x 6,0m
  • wykonanie zbiornika na odcieki
  • wykonanie wagi najazdowej samochodowej o powierzchni 54m2
  • wykonanie drogi dojazdowej z prefabrykowanych płyt drogowych na powierzchni 331m2
  • wykonanie placu manewrowego  zakończonego na krawędziach krawężnikiem drogowym o powierzchni 3683 m2
  • wykonanie kontenerów na potrzeby socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 58m2
  • wykonanie terenów zielonych na powierzchni 1470m2