Elektrownia gazowo-parowa o mocy 463 MW we Włocławku.

Czas realizacji: 2014 – 2015

Inwestycja we Włocławku, jako flagowy projekt PKN Orlen związany z realizacją strategii energetycznej koncernu w Polsce, relizowana jest przez  firmę SNC  Lavalin  Polska .W ramach umowy z firmą SNC Lavalin i podwykonawcą ZRE Katowice S.A. wykonano następujący zakres prac:

  • budowa placów składowych i dróg dojazdowych - do realizacji tego zakresu dostarczono i wbudowano destrukt betonowy w ilości ponad 8 tys. ton .
  • budowa dróg technologicznych z kruszywa i płyt drogowych - do realizacji tego zakresu dostarczono i wbudowano destrukt betonowy w ilości ponad 4 tys. ton oraz 500 szt. płyt betonowych drogowych