Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kucerzu

Czas realizacji: 01.2015 - 11.2015

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych realizowana była  w ramach zamówienia publicznego ogłoszonego  przez Gminę Lubanie.

 W ramach umowy wykonano następujący zakres prac:

  • dostarczenie i wbudowanie  24500 m3 (średnio 44100 ton)  kruszywa i mas ziemnych
  • wykonanie systemu odwadniającego o łącznej długości  ponad 450 mb
  • wykonanie systemu odgazowującego
  • wykonanie zabiegów agrotechnicznych  na powierzchni 10500m2
  • wykonanie badań monitoringowych
  • budownictwo-Kucerz (1)
  • budownictwo-Kucerz (2)
  • budownictwo-Kucerz (3)
  • budownictwo-Kucerz (4)
  • budownictwo-Kucerz (5)