New Cold Centrum Dystrybucji w Kutnie

Czas realizacji: 02.2015 – 11.2015

Na terenie o łącznej powierzchni 59 908 mkw. powstał magazyn wysokiego składowania produktów oraz  infrastruktura podziemna : sieć dróg i parkingów dla samochodów ciężarowych, naczep, samochodów osobowych i jednośladów . W ramach umowy z podwykonawcą firmą De Waal Z.G.K. Groneko wykonała następujący zakres prac:

  • warstwa podsypkowa  do wskazanej rzędnej wraz z zagęszczeniem . Do realizacji tego zakresu dostarczono własnym transportem i wbudowano piasek w ilości 7.5 tyś. ton.
  • platforma robocza wraz z mikroniwelacja na powierzchni 16855m2.  Do realizacji tego zakresu dostarczono i wbudowano destrukt betonowy w ilości ponad 16 tys. ton .
  • drogi najazdowe dla ciężkiego sprzętu typu palownice. Do realizacji tego zakresu dostarczono i wbudowano destrukt betonowy w ilości ponad 4 tys. ton .