Warunki korzystania z usług utylizacji odpadów

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 ro

Administratorem podanych danych osobowych jest Z.G. K GRONEKO Sp. .z o.o. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.

Inspektor ochrony danych osobowych – kontakt : listowny na adres Spółki, telefoniczny pod numerem 728 406 854 , e-mail biuro@groneko.pl

Celem przetwarzania danych jest kompleksowa usługa związana z realizacją:

Odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów

Podstawa prawna: umowa / zlecenie

Zbierane dane będą przechowywane przez okres 7 lat

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy  kwietnia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r .

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z umową.

Treść klauzuli zamieszczono na stronie  http://groneko.pl/