Polityka Prywatności

Witamy w Polityce prywatności Groneko.pl!

Groneko otacza troską prywatność swoich odwiedzających i użytkowników i dokłada wszelkich starań, aby chronić ich dane osobowe i wykorzystywać je w sposób należyty, zgodnie z przepisami o ochronie prywatności danych. Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, oraz prawa i możliwości wyboru przysługujące naszym odwiedzającym i użytkownikom w odniesieniu do takich danych.

Zapoznaj się z niniejszą Polityką i upewnij się, że w pełni ją rozumiesz, przed skorzystaniem z naszych usług.

Warunki korzystania z usług utylizacji odpadów

Warunki korzystania z usług utylizacji azbestu

Warunki korzystania z usług budowlanych

Warunki korzystania z usług transportowych