Recykling gruzu

 

RECYKLING GRUZU

 

Jednym z obszernej listy naszych działań jest recykling gruzu. W jego ramach posiadamy decyzje środowiskowe umożliwiające przetwarzanie odpadów budowlanych pochodzących z remontów, rozbiórki i wyburzeń budynków i konstrukcji betonowych i ceglanych, w tym gruz pochodzący z hal fabrycznych, domów jednorodzinnych, ceglanych budynków mieszkalnych, bloków, innych stalowo-betonowych konstrukcji przemysłowych oraz drogowych. Według decyzji kody odpadów, które możemy przetwarzać: 10 12 08, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07,  17 01 81, 17 01 82, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 80, 17 09 04, 20 02 02. Swoje usługi wykonujemy na zlecenie na terenie całego kraju. Posiadamy do tego celu mobilna kruszarkę.

 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie składowanie gruzu na wysypisku śmieci bez uprzedniego poddania procesowi recyklingu. Recykling gruzu ma jedną, niepowtarzalną zaletę – umożliwia powtórne wykorzystanie otrzymanego produktu jako surowca np. do podbudowy dróg. Korzyści wynikające z przetwarzania gruzu:

Dla środowiska:

  • ograniczenie ilości transportu (mniej zużytego paliwa)
  • mniejsza emisja hałasu i pyłu
  • zmniejszenie ilości odpadów

Oszczędności:

  • mniejszy koszt transportu
  • wyeliminowanie kosztów składowania odpadów

Ponownie użyty materiał recyklingowy używa się jako:

  •  materiał wypełniający przy budowie fundamentów
  • podbudowę dróg i chodników
  • składnik mieszanek i grysów do asfaltu i betonu