Modernizacja linii produkcyjnej Paroc Polska w Trzemesznie

Czas realizacji: 11.2015 – 01.2016

Zakres tego zadania wykonany był na zlecenie firmy Inwest Bud  Włocławek.  Zakłady Paroc Polska  jako Inwestor zleciły  modernizację linii technologicznej L3 produkcji wełny mineralnej w zamkniętej hali produkcyjnej obok działającej linii produkcyjnej L2 .  W ramach tego zlecenia firma Z.G.K. Groneko wykonała  następujący zakres robót:

 • kucie posadzek betonowych wzmocnionych zbrojeniem rozproszonym w ilości 280 m3
 • kucie stóp i ścian  żelbetowych w ilości 26m3
 • wykonanie punktowych wykopów pod nowoprojektowane stopy  fundamentowe do określonej rzędnej  w ilości 530 m3
 • wykonanie punktowej wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem wbudowanego kruszywa  do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1.0 w ilości 240 m3
 • utylizacja zanieczyszczonego gruntu wydobytego podczas realizacji zadania

 

 • Trzemeszno (35)
 • Trzemeszno (34)
 • Trzemeszno (33)
 • Trzemeszno (32)
 • Trzemeszno (31)
 • Trzemeszno (30)
 • Trzemeszno (29)
 • Trzemeszno (28)
 • Trzemeszno (27)
 • Trzemeszno (26)
 • Trzemeszno (25)
 • Trzemeszno (24)
 • Trzemeszno (23)
 • Trzemeszno (22)
 • Trzemeszno (21)
 • Trzemeszno (20)
 • Trzemeszno (19)
 • Trzemeszno (18)
 • Trzemeszno (17)
 • Trzemeszno (16)
 • Trzemeszno (15)
 • Trzemeszno (14)
 • Trzemeszno (13)
 • Trzemeszno (12)
 • Trzemeszno (11)
 • Trzemeszno (10)
 • Trzemeszno (9)
 • Trzemeszno (8)
 • Trzemeszno (7)
 • Trzemeszno (6)
 • Trzemeszno (5)
 • Trzemeszno (4)
 • Trzemeszno (3)
 • Trzemeszno (2)
 • Trzemeszno (1)