Utylizacja azbestu

KOMPLEKSOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST 

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” od 2004 roku specjalizuje się w usuwaniu, transporcie i utylizacji materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.
Od samego początku przy wykonywaniu tego typu prac będąc świadomi wielkiego zagrożenia jakie wywołują włókna azbestowe stawialiśmy na pierwszym miejscu ochronę środowiska
i ochronę osób mających kontakt z azbestem. Takie podejście spowodowało, że staliśmy się firmą której zaufało setki klientów indywidualnych, firm i instytucji. Do zakresu wykonywanych czynności przez naszą firmę przy pracach związanych z usuwaniem azbestu należą:

 • ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest
 • opracowania inwentaryzacyjne
 • kosztorysy
 • demontaż, rozbiórka, usuwanie, monitoring, pakowanie, zbieranie, oznaczanie odpadów zawierających azbest
 • transport odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju zgodnie z przepisami ADR
 • utylizacja odpadów azbestowych
 • wystawianie oświadczeń i kart przekazania odpadów
 • wszystkie prace związane z odpadami azbestowymi są wykonywane przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu z zachowaniem wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i przepisów BHP.

 

WARTO WIEDZIEĆ

CO TO JEST AZBEST ?

Azbest jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli. Potocznie nazywany jest eternitem. Pod względem chemicznym azbest jest uwodnionym krzemianem metali, zawierającym w swoim składzie magnez, sód, wapń lub żelazo.
W niektórych miejscach na świecie jest eksploatowany na skalę przemysłową.

 

AZBEST JEST RAKOTWÓRCZY

Kontakt z azbestem może prowadzić do wielu chorób związanych z układem oddechowym -
w tym:

 • pylica azbestowa (azbestoza),
 • nowotwory złośliwe (szczególnie śródbłoniak),
 • zgrubienia i stwardnienia opłucnej,
 • zmiany skórne,
 • przewlekłe zapalenia oskrzeli.

 WDYCHANIE PYŁU AZBESTOWEGO STANOWI ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA !!!

 

TAK PRACUJEMY

Posiadamy własne środki transportu o różnej ładowności dzięki czemu jesteśmy w pełni samodzielni. Zatrudniamy pracowników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie sposobów
i warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy, dzięki czemu charakteryzują się wysokimi kwalifikacjami.

Świadczymy kompleksową, w pełni profesjonalną usługę obejmującą demontaż eternitu, jego właściwe zapakowanie, oznakowanie oraz utylizację na składowisku materiałów niebezpiecznych.
Utylizacja eternitu odbywa się metodą „na mokro”.

Prowadzimy stały nadzór nad prowadzonymi pracami, dając 100% gwarancję satysfakcji
z naszych usług. Posiadamy duże doświadczenie zdobyte podczas prac rozbiórkowych materiałów zawierających azbest, co gwarantuje sprawną realizację zadania.

Poszczególne prace wyceniane są indywidualnie w zależności od rodzaju materiałów zawierających azbest, powierzchni do demontażu oraz miejsca wykonania prac.


DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !

DYSPONUJEMY:

 • wyszkoloną kadrą pracowniczą,
 • odpowiednim sprzętem,
 • stosownymi uprawnieniami i decyzjami władz samorządowych w zakresie prac związanych
  z wyrobami azbestowymi,
 • wieloletnim doświadczeniem w usuwaniu azbestu.

OFERUJEMY:

 • indywidualne podejście do każdego zlecenia,
 • konkurencyjne ceny.

Z NAMI MIESZKASZ BEZPIECZNIE !

 NASZE CELE:

 • Pełne zadowolenie klienta
 • Trwałe relacje oparte na zaufaniu
 • Najwyższy standard usług
 • Stały rozwój firmy
 • Bezpieczeństwo wykonywanych prac

DOFINANSOWANIE

O to czy w państwa rejonie funkcjonuje dofinansowanie na utylizację azbestu należy dowiadywać się we właściwej jednostce samorządowej. Dla osób zameldowanych na terenie miasta będzie to Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe, natomiast dla osób spoza terenu miasta będzie to Urząd Gminy oraz Starostwo Powiatowe.

Pozostając w przekonaniu, że nasza oferta jest interesująca, miło nam będzie przystąpić do współpracy. W przypadku pytań lub sugestii pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM, POWIERZ TO NAM!

PROFESJONALNE USŁUGI = ZADOWOLONY KLIENT ORAZ CZYSTE ŚRODOWISKO