HARMONOGRAM - NIESZAWA I KWARTAŁ 2019
RODZAJ ODBIERANEGO ODPADU TERMIN ODBIORU ODPADÓW ULICA - TRASY PRZEJAZDU
 NIESEGREGOWANE / POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE MIESIĄC DATA Bulwary 500-lecia, Browarna, Drzewna, Gęsiniec, Krzywdów i Bieńków, Kościuszki, Kujawska, Mickiewicza, Narutowicza, Ogrodowa, Przeskok, Plac M. Piłsudskiego, Rybaki, Szkolna, Stodólna, Sienkiewicza, 3 Maja, Warszawska, Zjazd, Zimna, Ciechocińska, Dymiec, Droga Gdańska, Plac K. Jagiellończyka, Kolonia Nieszawa, Kilińskiego, Klasztorna, Laskowskiego, Maksymiliana Kolbe, Noakowskiego, Osiedlowa, Rejenta, Starościńska, Spornego, Toruńska, Wąska, Żabieniec  
STYCZEŃ 11.01.2019
22.01.2019
LUTY 04.02.2019
18.02.2019
MARZEC 04.03.2019
18.03.2019
ODPADY BIODEGRADOWALNE  "BIO" MIESIĄC DATA
STYCZEŃ 22.01.2019
LUTY 18.02.2019
MARZEC 18.03.2019
ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE :PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE  MIESIĄC DATA
STYCZEŃ 18.01.2019
LUTY 15.02.2019
MARZEC 15.03.2019
RODZAJ ODBIERANEGO ODPADU TERMIN ODBIORU ODPADÓW ULICA - TRASY PRZEJAZDU
 NIESEGREGOWANE / POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE                                   MIESIĄC DATA ul. 3 Maja  4, 21, 23, ul. Drzewna 1, 1a, 1b, ul. Kościuszki nr 1, 1a, 18, ul. Mickiewicza 9, ul. Narutowicza 1 ,4, 6, ul. Ogrodowa 3,ul. Sienkiewicza  1, 4, 11, Plac K. Jagiellończyka 3, ul. Stodólna 16, ul. Zimna 3, ul. Żabieniec 15, 17, ul. Bulwary 500-lecia 34 
STYCZEŃ 11.01.2019
18.01.2019
25.01.2019
LUTY 01.02.2019
08.02.2019
15.02.2019
22.02.2019
MARZEC 01.03.2019
08.03.2019
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE: PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE /ODPADY  BIODEGRADOWALNE "BIO" MIESIĄC DATA
STYCZEŃ 18.01.2019
LUTY 15.02.2019
MARZEC 15.03.2019