POSESJE WIELOLOKALOWE DO 7 LOKALI 
HARMONOGRAM - NIESZAWA III KWARTAŁ 2019
RODZAJ ODBIERANEGO ODPADU TERMIN ODBIORU ODPADÓW ULICA - TRASY PRZEJAZDU
 NIESEGREGOWANE / POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE MIESIĄC DATA Bulwary 500-lecia, Browarna, Drzewna, Gęsiniec, Krzywdów i Bieńków, Kościuszki, Kujawska, Mickiewicza, Narutowicza, Ogrodowa, Przeskok, Plac M. Piłsudskiego, Rybaki, Szkolna, Stodólna, Sienkiewicza, 3 Maja, Warszawska, Zjazd, Zimna, Ciechocińska, Dymiec, Droga Gdańska, Plac K. Jagiellończyka, Kolonia Nieszawa, Kilińskiego, Klasztorna, Laskowskiego, Maksymiliana Kolbe, Noakowskiego, Osiedlowa, Rejenta, Starościńska, Spornego, Toruńska, Wąska, Żabieniec  
LIPIEC 08.07.2019
22.07.2019
SIERPIEŃ 06.08.2019
19.08.2019
WRZESIEŃ 02.09.2019
16.09.2019
30.09.2019
ODPADY BIODEGRADOWALNE  "BIO" MIESIĄC DATA
LIPIEC 08.07.2019
22.07.2019
SIERPIEŃ 06.08.2019
19.08.2019
WRZESIEŃ 02.09.2019
16.09.2019
30.09.2019
ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE: PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE  MIESIĄC DATA
LIPIEC 05.07.2019
SIERPIEŃ 12.08.2019
HARMONOGRAM - NIESZAWA III KWRTAŁ 2019
RODZAJ ODBIERANEGO ODPADU TERMIN ODBIORU ODPADÓW ULICA - TRASY PRZEJAZDU
NIESEGREGOWANE / POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADYKOMUNALNE MIESIĄC DATA ul. 3 Maja  4, 21, 23, ul. Drzewna 1, 1a, 1b,  ul. Kościuszki nr 1, 1a, 18, ul. Mickiewicza 9, ul. Narutowicza 1 ,4, 6, ul. Ogrodowa 3,  ul. Sienkiewicza 1, 4, Plac K. Jagiellończyka 3, ul. Stodólna 16, ul. Zimna 3, ul. Żabieniec 15, 17, ul. Bulwary 500-lecia 34 
LIPIEC 05.07.2019
12.07.2019
19.07.2019
26.07.2019
SIERPIEŃ 02.08.2019
09.08.2019
16.08.2019
23.08.2019
30.08.2019
WRZESIEŃ 06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
27.09.2019
ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE: PAPIER, SZKŁO, METALE  I TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY  BIODEGRADOWALNE "BIO" MIESIĄC DATA
LIPIEC 05.07.2019
19.07.2019
SIERPIEŃ 02.08.2019
12.08.2019
26.08.2019
WRZESIEŃ 09.09.2019
23.09.2019